trang_banner

LIABEL, làm cho mọi sản phẩm trở nên độc đáo

Loại tôn tạo

 • cán bóng

  cán bóng

 • Dập Glod kỹ thuật số 3D

  Dập Glod kỹ thuật số 3D

 • Kết cấu nano siêu nhỏ

  Kết cấu nano siêu nhỏ

 • Dập nổi và gỡ lỗi

  Dập nổi và gỡ lỗi

 • Mắt mèo ánh kim 3D

  Mắt mèo ánh kim 3D

 • quang khắc

  quang khắc

 • Nhãn độ sâu quang học 3D

  Nhãn độ sâu quang học 3D

 • laze

  laze

 • lá lạnh

  lá lạnh

 • Hình ảnh phù điêu bạch kim

  Hình ảnh phù điêu bạch kim

 • quá trình vẽ

  quá trình vẽ